Regulamin

REGULAMIN 1.Właścicielem video quizów znajdujących się na stronie wiedza.przewodnicybezgranic.pl jest PRZEWODNICY BEZ GRANIC Marcin Kowalczyk, z siedzibą w: KOSYNIERÓW GDYŃSKICH, nr 19, lok. 1, 51¬- 689 WROCŁAW, NIP 8942860712; REGON: 386011467, Adres mail: [email protected], Tel. 0048 602 784 744

  1. Przewodnicy bez granic oferują wiedzę w formie produktu wirtualnego (video quizy, podcasty, e-booki, audio-booki) do którego uzyskuje się dostęp po dokonaniu opłaty.

  2. Dostęp do każdego video quizu udzielony jest na minimum 30 dni od daty dokonania zakupu.

  3. Zwrot wydanej kwoty jest dopuszczalny tylko wtedy, jeśli produkt nie działa ze względów technicznych i wynika to tylko i wyłącznie z winy twórcy produktu.

  4. Wszystkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: [email protected] i będą one rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty złożenia.

  5. Płatności są obsługiwane przez PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068

  6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  7. Sprzedający nie wyraża zgody na udostępnianie treści zakupionych kursów osobom trzecim.

  8. Kupujący zgadza się na wysyłanie pocztą elektroniczną informacji handlowych związanych z z kolejnymi quizami i innymi formami przekazywania wiedzy przygotowanymi przez PRZEWODNIKÓW BEZ GRANIC.